Algemene voorwaarden

Move & Mind – algemene voorwaarden

 

In onze algemene voorwaarden lees je informatie over de huisregels en betalingscondities- en voorwaarden. Voor onze privacy, klachtenregeling en disclaimer verwijzen we je graag naar deze aparte pagina.

Mocht je ideeën hebben ter verbetering van onze dienstverlening en voorwaarden dan stellen wij dit zeer op prijs. Je kunt dit zowel mondeling als via de email aan ons doorgeven.

 

 • Onze huisregels
 • Onze betalingscondities en -voorwaarden

 

Onze huisregels

 

 • Cliënten dienen zich bij aanmelding te kunnen identificeren via een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing;
 • Een ieder dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; het management behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen;
 • Move & Mind aanvaart geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers in de praktijk of daarbuiten;
 • Gelieve de lectuur, die je tijdens het wachten leest, terug te leggen op de daarvoor bestemde plaats als je de wachtruimte verlaat;
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen;
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw;
 • Wij verzoeken je gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers;
 • Een handdoek bij gebruik van trainingsapparatuur is verplicht;
 • Na gebruik van materiaal in de oefenzaal is schoonmaken verplicht, daarvoor vindt je schoonmaakmiddel in de ruimte;
 • Gelieve de oefenzaal alleen met schoon schoeisel te betreden;
 • Wanneer een kind <12 jaar zonder therapeut gebruik maakt van de oefenzaal, mag dit alleen samen met een ouder/begeleider;
 • Indien uw kind schade toebrengt aan de materialen van Move & Mind omdat het niet of onvoldoende onder uw toezicht stond, dan is Move & Mind genoodzaakt om de kosten hiervan bij de ouder(s) in rekening te brengen.

 

Onze betalingscondities- en voorwaarden

 

 • Aan het einde van de maand ontvang je een verzamelfactuur van de sessies van de afgelopen maand;
 • Facturen dien je binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen;
 • Je kan zelf de factuur indienen bij je zorgverzekering voor vergoeding;
 • Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan ontvang je een herinnering, waarna je nog eens 7 dagen de tijd hebt om te betalen;
 • Na het verstrekken van deze termijn treedt verzuim in en is Move & Mind vrij om incassomaatregelen te nemen;
 • Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de incasso, waaronder ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van jou als debiteur. En worden dus bij het oorspronkelijke factuurbedrag geteld;
 • Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden volledig in rekening gebracht;
 • Wijzigingen van een afspraak op maandag moet op z’n laatst de vrijdag voorafgaand aan de afspraak voor 23u doorgegeven worden.

 

Nadere informatie

 

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.